Doświadczenie

Nasze doświadczenie to ponad 500 zrealizowanych projektów we współpracy z takimi instytucjami i firmami jak:

Instytucje i organizacje
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Mikołowski, Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta w Rybniku, KZK GOP, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowe Inspektoratu Pracy w Katowicach, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski, Regionalna Izba Gospodarcza (Forum Młodych RIG), Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego.

Firmy
Tauron Wytwarzanie S.A., Fiat Auto Poland, Międzynarodowe Centrum Dystrybucji COTY Polska Sp. z o.o., Eu-Consult Sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Unia Uzdrowisk Polskich, Grupa Open School, Business Link, Wolters Kluwer, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A., Itamar Sp. z o.o. (tlumaczenia.pl), Chmielowskie Sp. z o.o. (Osiedle Siewierz Jeziorna), Imgis Sp. z o.o. (ekolportaz.pl), Future Processing.

Branża edukacyjna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku, OŚWIATA Spółka z o. o., Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, szkoły województwa śląskiego i małopolskiego.