Oferta

Komunikacja i promocja

 • przygotowanie i konsulting tekstów reklamowych i PR,
 • realizacja działań w zakresie budowania wizerunku, komunikacji, public relations, promocji, marketingu, relacji z mediami, sprzedaży, rozwoju produktów i usług,
 • zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej,
 • prowadzenie kampanii reklamowych,
 • dobór mediów i sprzedaż powierzchni reklamowych,
 • prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
 • doradztwo w zakresie wizerunku osób (personal branding),
 • specjalna oferta w zakresie rozwoju i promocji usług edukacyjnych,
  dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni,
 • specjalna oferta dla instytucji i samorządów.

Doradztwo, szkolenia

 • doradztwo strategiczne i bieżące
  w zakresie rozwoju, budowania wizerunku, komunikacji, public relations, promocji, marketingu, sprzedaży, relacji z mediami,
 • szkolenia, warsztaty grupowe oraz indywidualne dla pracowników i kadry zarządzającej w obszarach związanych
  z komunikacją, wizerunkiem i promocją, sprzedażą, obsługą klienta, relacjami z mediami, wystąpieniami publicznymi, savoir
  – vivrem, personal brandingiem, pisaniem tekstów reklamowych i PR, promocji
  w mediach społecznościowych i Internecie,
 • specjalna oferta szkoleń w zakresie
  rozwoju i promocji usług edukacyjnych, dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni,
 • specjalna oferta szkoleń dla pracowników
  i kadry zarządzającej instytucji i samorządów.

Strategie i plany

 • przygotowanie planów i strategii
  w zakresie rozwoju, budowania wizerunku, komunikacji, public relations, promocji, marketingu, relacji z mediami, sprzedaży, rozwoju produktów i usług, wprowadzania produktów i usług na rynek, kampanii reklamowych, komunikacji w sytuacji kryzysowej,
 • wdrażanie planów i strategii, szkolenia, doradztwo w zakresie obszarów strategii, monitoring i ewentualna modyfikacja dokumentów strategicznych w trakcie realizacji,
 • specjalna oferta strategii i planów dla usług edukacyjnych, dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni,
 • specjalna oferta strategii i planów dla instytucji i samorządów.

Badania, analizy

 • przygotowanie i przeprowadzanie badań, takich jak: badania marketingowe i rynkowe, badania wizerunku i marki, komunikacji z otoczeniem, satysfakcji i jakości obsługi klienta, badania pracowników, badania w zakresie rozwoju produktów i usług, audyty przedwyborcze i badania wyborców,
 • dopasowanie i realizacja badań szytych na miarę, w każdym z obszarów funkcjonowania firm i instytucji,
 • przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych (takich jak ankiety bezpośrednie, ankiety internetowe, badania telefoniczne),
 • przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych (takich jak: badania fokusowe, badania tajemniczego klienta, audyty, obserwacje uczestniczące, wywiady pogłębione),
 • kompleksowa realizacja badań: zdefiniowanie problemu badawczego, przygotowanie harmonogramu badań i narzędzia badawczego, dobór
  i charakterystyka próby, wykonanie badania, statystyczna analiza danych, interpretacja wyników i przygotowanie raportu z badań oraz rekomendacje wykorzystania ich wyników w zleconym zakresie oraz w obszarze decyzji zarządczych i wizerunkowych,
 • analizy w oparciu o dane pierwotne i wtórne (takie jak: analizy tekstów reklamowych, stron www, komunikacji w mediach społecznościowych,
 • analizy komunikacji z otoczeniem i promocji, analiza desk research, analizy SWOT, analizy otoczenia w zakresach prawnym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym, analizy kluczowych czynników sukcesu, analiza i interpretacja wyników badań).